Εξειδικευμένοι σε βιομηχανικά συστήματα αυτοματισμού και Η/Μ κατασκευές, η Qtechnik σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμες λύσεις για διεθνείς πελάτες σε μία ευρεία γκάμα βιομηχανιών.

Η άμεση υποστήριξη πελατών…

Οι πιστοποιημένες λύσεις και…

Το αξιόπιστο project management ήταν πάντα οι σταθερές αξίες μας…

Σημαντικότερος σκοπός μας είναι η συνεχής βελτίωση και η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.

Στοχεύουμε στο να δημιουργούμε ιδέες που βοηθούν τους πελάτες μας να πιάνουν υψηλά στάνταρ ποιότητας προϊόντος, αξιοπιστίας και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η Qtechnik μπορεί να σας βοηθήσει με…

Βελτίωση ποιότητας και παραγωγικότητας – ειδικευόμαστε σε πολύπλοκες τεχνικές διαδικασίες.

Εξορθολογισμό διαδικασιών αυτοματισμού – από την εξέλιξη διαδικασιών ως το σχεδιασμό ολιστικών παραγωγικών συστημάτων.

Βελτίωση των καθημερινών λειτουργιών και των KPI’s – αύξηση up time, μείωση χρόνων συντηρήσεων και εξάρτησης από τη διαθεσιμότητα προσωπικού.

Μεγιστοποίηση χρόνου ζωής εξοπλισμού και ROI – συντήρηση και αναβάθμιση υπαρχόντων γραμμών παραγωγής, ανεξαρτήτως κατασκευαστή.

Διατήρηση των πελατών μας μπροστά από τον ανταγωνισμό – επιλέγουμε και ενσωματώνουμε τις τελευταίες τεχνολογίες ώστε να εκμεταλλευόμαστε τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα των αυτοματιστικών συστημάτων σας.

Ορισμένοι από τους πελάτες μας