Πριν…

2 χειριστές για χειροκίνητη τροφοδοσία και χειρισμό των υδραυλικών πρεσών και για την παλετοποίηση των επεξεργασμένων κομματιών.

Μετά…

2 υδραυλικές πρέσες, πλήρως ελεγχόμενες από ένα plc/hmi, 2 καινούργια αυτόματα συστήματα τροφοδοσίας, 2 ρομπότ και κοινός σταθμός παλετοποίησης.

  • Αρπάγη 2 αξόνων μεταφέρει τις μεταλλικές πλάκες σε θέση παραλαβής για το ρομπότ
  • Ανίχνευση μεγέθους και αυτόματη επιλογή προγράμματος
  • Τα ρομπότ τροφοδοτούν τις πρέσες και δίνουν τις εντολές προς αυτές
  • Τα ρομπότ παραλαμβάνουν τις διαμορφωμένες πλάκες
  • Παλετοποίηση στον ίδιο σταθμό λαμβάνοντας υπόψη την προτεραιότητα και αποφεύγοντας τις συγκρούσεις