Μέσω ειδικών αλγορίθμων και ανάπτυξης λογισμικού, χρησιμοποιούμε οπτικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ώστε να οδηγήσουμε τα συστήματα στο μέγιστο δυναμικό τους.

Αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα των διαδικασιών σας, έμπειροι μηχανικοί είναι αφοσιωμένοι στο να βρουν την καλύτερη λύση για τις εφαρμογές σας.

Ανεξάρτητα από το αν τα οπτικά συστήματα κάνουν ποιοτικό έλεγχο, επικύρωση διαδικασιών ή μετρήσεις υπερυψηλής ακριβείας, μπορείτε να είστε σίγουροι πως έχουν σχεδιαστεί για να παραδώσουν το τελικό προϊόν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με μηδέν σφάλμα.

Παραδείγματα εφαρμογών…

  • Ανίχνευση ελαττωμάτων (π.χ. σχήμα, ποσότητα, στάθμη, παρουσία κλπ)
  • Παρακολούθηση ανοχών (π.χ. επιθεώρηση επιφανειών, μετρήσεις γωνίων κλπ)
  • Μέτρηση εξαρτήματος (μετρήσεις ακριβείας έως 0.002 μm)